İyun 2020

Month

Türkiyə dövlət universitetlərində illik təhsil haqları təqribən 305 AZN ilə 950 AZN arasında dəyişir. Əslində Türkiyə dövlət universitetləri illik ödəniş baxımından digər ölkələrlə müqayisədə dəfələrlə ucuz və sərfəlidir. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyədə illik təhsil haqqı ucuz olsada təhsil keyfiyyəti digər ölkələrdən çox yüksəkdir. Eskişehir təhsil mövzusunda Türkiyənin ən öndə gedən bölgələrindən sayılır....
Read More